Karlskoga kammarkörs styrelse

Dirigent Kristina Folker
Ordförande vakant
Vice dirigent Anna Persson
Vice ordförande Anna Persson
Sekreterare Inger Wikström
Kassör Malin Stäring
Ledamot Kea Arnlund