Karlskoga Kammarkörs historia

På nyåret 1949 samlades en grupp elever till den finske sångpedagogen Heikki Teittinen som brukade ha "sångaftnar" tillsammans, och bildade Karlskoga Kammarkör. Kören kom att bli ett betydelsefullt inslag i Karlskogas kulturliv.

Kammarkören har konserterat på många platser förutom Karlskoga. På 50-talet gav man framgångsrika konserter i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Karlskogas vänort Riihimäki, och deltog två gånger i en sångfestival i Wales. Senare har kören gjort resor till Karlskogas vänorter Ålborg och Fredrikstad. Man har också gjort konsertresor i Sverige, t ex till Leksand, Kalmar, Hälsingborg, Stockholm, och naturligtvis till våra närmast grannstäder. 1992 till 1994 deltog kören, förstärkt med andra karlskogasångare, i en konsertversion av Chess, och gjorde så småningom totalt tretton föreställningar i Karlskoga, Uddevalla, Borlänge, Skövde, Jönköping, Linköping, Växjö, Karlstad och Västerås.

Kammarkören har samarbetat med ensembler och solister. I körens annaler framträder konserter med Rolf Björling, med Bengt Hallbergs trio, Gunnar Andrés jazzgrupp och med Margareta Jonth och Håkan Sund. Man får heller inte glömma körens mångåriga samarbete med Karlskoga Konsertförening. Man har framfört Rosenbergs Den heliga natten, Mozarts Requiem, Händels Messias, Faurés Requiem, Lars-Erik Larssons Förklädd Gud för att nämna några klassiker. 1987 gjordes Lars Anderssons Jone Himmelsfärd vid kyrkans 400-årsjubileum, 1995 en konsertversion av Carmen, 1998 av Mozarts Trollflöjten och 2001 av Johann Strauss Läderlappen. Körens medverkan i Benny Andersson/Björn Ulvaeus Chess, som nämndes tidigare, går också till hävderna. Carmina Burana som framfördes i Karlstad och i Valsverket i Degerfors 2009.

Vi medverkade i Händels Messias på konserthuset i Örebro och på Bregårdsskolan i Karlskoga och i Bachs Juloratorium i Jönköping och Karlskoga. Vid alla dessa konserter sjöng kören tillsammans med Karlskoga Symfoniorkester. Vid flera tillfällen har kören också samarbetat med Bofors Musikår.

Kammarkören har framträtt i radio flera gånger. Den har spelat in flera grammofonskivor - så vitt vi vet i dag minst 25 stycken! Den äldsta vi känner till gjordes 1952. 1958 var kören i Stockholm och sjöng in fem grammofonskivor (45-varvare) på Europafilms ateljéer i Solna. Det var fyra Peterson-Berger-sånger, fyra fosterländska sånger, åtta julsånger samt fyra folkvisor. 1975 spelades in en naturromatisk skiva tillsammans med Hasse Skogsberg. 1977 gjordes en LP hos Opus 3 med tjugoen visor av olika typ. Därutöver vet att det gjordes skivor med Sune Waldimirs och Egon Kjerrmans orkestrar och tillsammans med Olav Gerthel.

Dirigenter och ledare genom åren


Historiska händelser och framträdanden