Karlskoga Kammarkörs historia i korthet.

På nyåret 1949 samlades en grupp elever till den finske sångpedagogen Heikki Teittinen som brukade ha "sångaftnar" tillsammans, och bildade Karlskoga Kammarkör. Kören kom att bli ett betydelsefullt inslag i Karlskogas kulturliv. Heikki Teittinen var ledare och dirigent fram till 1961, och därefter har det 1961 - 1967 varit John Sandberg, 1967 - 1983 Torsten Axelsson, 1983 - 1985 Torsten Hedlund, 1985 - 1988 Inga-Lill Brogeland, 1989 - 1990 Niclas Blixt, 1990 - 1991 Heri Eysturlid, 1991 - 1996 Torsten Axelsson, 1997 - 2006 Ulla-Lena Thodal-Lindgreen och från 2006 Kristina Folker.

Kammarkören har konserterat på många platser förutom Karlskoga. På 50-talet gav man framgångsrika konserter i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Karlskogas vänort Riihimäki, och deltog två gånger i en sångfestival i Wales. Senare har kören gjort resor till Karlskogas vänorter Ålborg och Fredrikstad. Man har också gjort konsertresor i Sverige, t ex till Leksand, Kalmar, Hälsingborg, Stockholm, och naturligtvis till våra närmast grannstäder. 1992 till 1994 deltog kören, förstärkt med andra karlskogasångare, i en konsertversion av Chess, och gjorde så småningom totalt tretton föreställningar i Karlskoga, Uddevalla, Borlänge, Skövde, Jönköping, Linköping, Växjö, Karlstad och Västerås.

Kammarkören har samarbetat med ensembler och solister. I körens annaler framträder konserter med Rolf Björling, med Bengt Hallbergs trio, Gunnar Andrés jazzgrupp och med Margareta Jonth och Håkan Sund. Man får heller inte glömma körens mångåriga samarbete med Karlskoga Konsertförening. Man har framfört Rosenbergs Den heliga natten, Mozarts Requiem, Händels Messias, Faurés Requiem, Lars-Erik Larssons Förklädd Gud för att nämna några klassiker. 1987 gjordes Lars Anderssons Jone Himmelsfärd vid kyrkans 400-årsjubileum, 1995 en konsertversion av Carmen, 1998 av Mozarts Trollflöjten och 2001 av Johann Strauss Läderlappen. Körens medverkan i Benny Andersson/Björn Ulvaeus Chess, som nämndes tidigare, går också till hävderna. Carmina Burana som framfördes i Karlstad och i Valsverket i Degerfors 2009. Vi medverkade i Händels Messias på konserthuset i Örebro och på Bregårdsskolan i Karlskoga och i Bachs Juloratorium i Jönköping och Karlskoga.
Vid alla dessa konserter sjöng kören tillsammans med Karlskoga Symfoniorkester. Vid flera tillfällen har kören också samarbetat med Bofors Musikår.

Kammarkören har framträtt i radio flera gånger. Den har spelat in flera grammofonskivor - så vitt vi vet i dag minst 25 stycken! Den äldsta vi känner till gjordes 1952. 1958 var kören i Stockholm och sjöng in fem grammofonskivor (45-varvare) på Europafilms ateljéer i Solna. Det var fyra Peterson-Berger-sånger, fyra fosterländska sånger, åtta julsånger samt fyra folkvisor. 1975 spelades in en naturromatisk skiva tillsammans med Hasse Skogsberg. 1977 gjordes en LP hos Opus 3 med tjugoen visor av olika typ. Därutöver vet att det gjordes skivor med Sune Waldimirs och Egon Kjerrmans orkestrar och tillsammans med Olav Gerthel.
En utförlig sammanställning kan du hitta här.

Notiser ur annalerna.

Aug 1948 Heikki Teittinen med Helsingfors kammarkör besöker Karlskoga.
27/12 1948 Första antecknade sångaftonen.
Juli 1949 Tolv karlskogabor på sångkurs i Kaskii.
12/2 1950 Kyrkokonserter i Kristinehamn, Degerfors och Karlskoga.
11-14/3 1950 Finlandsresa och konserter i Helsingfors.
15/3 1950 Kyrkokonsert med Helsingfors och Karlskoga kammarkör i Karlskoga kyrka.
16/3 1950 Operaafton med Helsingfors och Karlskoga kammarkör i Bofors samlingshus.
25/6 1950 Samnordisk konsert i Salemsparken.
27/6 1950 Godkänd provsjungning i radio.
30/6 1950 Första årsmötet. Birger Öjebo ordförande.
15/10 1950 Bachkonsert i Karlskoga kyrka.
30/9 1951 Konsert i Konserthusets lilla sal.
19/1 1951 Radioprogram 16.35 - 17.00
22/4 1951 Händels Messias med solister ur kören.
Sept 1951 Konsert i Stockholm.
10/12 1951 Rosenbergs Den heliga natten med Kammarorkester.
19/1 1952 Rdioprogram 16.35 - 17.00
27/1 1952 Soaré i Bofors Samlingshus. Entré 2:- kr!
30/3 1952 Händels Messias med solister ur kören.
6/10 1952 Grammofoninspelning av julmusik i Oskarskyrkan i Stockholm.
28/6 1953 Resa till Rottneros.
18/7 1953 Radioprogram 16.10 - 16.35 med Rune Sjögren vid flygeln.
6/12 1953 Rosenbergs Den heliga natten med Karlskoga Konsertförening.
31/10 1953 Resa till Köpenhamn med konsert i Odd Fellows Palaets mindre Sal.
11/4 1954 Faurés Requiem i Karlskoga kyrka.
3/10 1954 Gästspel på Värmlands nation i Uppsala.
5/12 1954 Rosenbergs Den heliga natten med Karlskoga Konsertförening.
24/4 1955 Konsertföreningens jubileumskonsert med Busk Margit Jonsson, Uno Ebrelius, Erik Saedén och Kammarkören.
4/6 1955 Grammofoninspelning i Engelbrektskyrkan i Stockholm för Decca. Återutgiven 1992!
22/4 1956 Lars-Erik Larsson Förklädd Gud i Folkets hus A-sal.
9-14/7 1956 Andrapris i folkviseklassen på Llanglollen International Musical Eisteddfod.
Jan 1957 Konsert i Örebro.
24-27/10 1957 Konserter i Riihimäki och Helsingfors.
27/10 1957 Konsert i lilla salen i Stockholms konserthus.
26/1 1958 Konsert i Folkets hus A-sal.
26-27/10 1958 Inspelning hos Decca av 20 melodier för fem grammofonskivor.
27/9 1959 Jubileumskonsert.
Dec 1959 Händels Messias.
21/6 1960 Birger Öjebo ersätts av Gerda Persson som ordförande.
Febr 1961 Konsert i Karlskoga.
Mars 1961 Konsert i Kumla.
29/10 1961 Konsert med Rolf Björling i Kristinehamns kyrka.
11-16/7 1961 Tredje pris i folkviseklassen och stora klassen i Llanglollen International Musical Eisteddfod.
20/7 1961 Konsert i the Finnish Seamen's Church i London.
8/4 1962 Konsert med Rolf Björling i Karlskoga kyrka.
9/4 1962 Lars-Erik Larssons Förklädd Gud.
5/6 1962 John Sandberg blir dirigent efter Heikki Teittinen.
5-8 /9 1963 Kyrkokonserter i Karlskoga, Leksand och Falun.
27/10 1963 och 5/11 1963 Konsert i Karlskoga kyrka och Örebro slott med Örebro Kammarkör.
22/12 1963 Rosenbergs Den heliga natten med Öjebokören och Konsertföreningen.
22/3 1964 Carl Nielsens Fynsk Foraar.
4/7 1964 Dalaresa för konsert i Leksands kyrka och framförande vid Nåsspelen.
5/11 1964 Konsert i rikssalen i Örebro slott tillsammans med Örebro kammarkör.
10-11/4 1965 Beethovens Missa Solemnis i Karlskoga kyrka och Konserthuset i Örebro tillsammans med Örebro orkesterstiftelse.
14/11 1965 Svensk ton från två århundraden i Karlskoga folkhögskolas aula.
8/5 1966 Musikandakt i Fors kyrka.
9/6 1966 Torsten Axelsson, 2:e dirigent, leder kören medan John Sandberg är tjänstledig.
9/4 1967 Konsertföreningens jubileumskonsert med Lars-Erik Larssons Förklädd Gud.
11/6 1967 Torsten Axelsson dirigent. Kören hyr stuga vid Ölen.
17/3 1968 Turné till Ljungskile och Karlstad med Kristina Svanberg och Gunnar Lundkvist.
Maj 1968 Medverkan i kortfilmen Värmlandsmosaik med Hasse Skogsberg.
11/2 1970 Medverkan i Värmlandsafton i musikradion.
19/4 1970 Konsert med Anette Stridh med arrangemang av Gunnar André.
8/5 1971 Musikfest med 6 av Karlskogas sångkörer, Konsertföreningens orkester, Musikskolans storband, Bofors musikkår, Bofors ungdomsorkester och Musikskolans ungdomssymfoniker i Karlbergshallen.
6/6 1971 Musikresa till Gränna och Linköping.
21/11 1971 Annorlunda konsert med instrumentalister från musikskolan och arrangemang av Gunnar André.
4/6 1972 Konsert i Rottneros park.
16/12 1972 Konsertföreningens Julkonsert med Rosenbergs Den heliga natten i Karlskoga och Örebro.
15/4 1973 Konsert i Brattfors kyrka.
5/5 1973 Musikfest i Nobelhallen med 400 musiker inför 1300 personer.
13/10 1973 Konsert i Aalborgs konstmuseum.
7/12 1973 Framträdande vid kommunens klockutdelning.
4/5 1974 Konsert med Bengt Hallberg, Egil Johansen och Georg Riedel.
10/1 1975 Konsert i kyrkan med Arne Domnerus, Rune Gustavsson och Gustav Sjökvist.
12-13/4 1975 Sångarresa till Fredriksstad.
26/5 1975 Musikfest med 11 av Karlskogas sångkörer, Konsertföreningens orkester, Ungdomssymfonikerna, Musikskolans storband, Bofors musikkår och Musikskolans blåsare i Karlbergshallen.
22/11 1975 Konsertresa till Kalmar (Kleckeberga och Dörby kyrka).
maj 1975 Grammofoninspelning med Hasse Skogsberg.
okt 1976 Händels Messias.
1977 Fick ett stipendium från Bofors AB.
feb 1977 Spelade in LP med Opus3.
20/11 1977 Sjöng vid CKF:s 35-årsjubileum på Hembygdsgården.
2/12 1977 Sång vid kommunens klockutdelning.
11/12 1977 Julmusik i Rudskoga kyrka och församlingshem.
14/1 1978 Konsert i Huvudnässkolan i Vänersborg.
15/1 1978 Sjöng vid högmässan i Vänersborgs kyrka.
12/2 1978 Konsert Från madrigaler till Taubelåtar på Musikskolan.
8/4 1978 Konsert med Degerfors kammarorkester i Folkets hus, Degerfors.
11/4 1978 Storkonsert med fem körer i Bredgårdsskolan.
24/9 1978 Musikkväll i Degerfors kyrka.
21 - 22/10 1978 Körinternat på Grythyttans värdshus hos Carl-Jan Granqvist. Kyrkokonsert på lördagen och sång vid högmässan på söndagen.
8/11 1978 Ferlin som miljödiktare tillsammans med Hasse Skogsberg i Bibliotekets hörsal.
26/11 1978 Konsert tillsammans med andra körer.
4/3 1979 Säg det med musik i Bregårdsskolan tillsammans med Bofors musikkår.
april 1980 Nils Erikssons Svensk mässa framfördes i samarbete med Längbro kyrkokör och med Lennart Spångberg som dirigent i Degerfors, Karlskoga och Längbro kyrkor.
21/10 1979 Jubileumskonsert med Sune Olson som programvärd.
27 - 28/9 1980 Konserter i Kyrkan och Sparbanken i Leksand.
sept 1981 Årsavgiften höjdes från 10:- till 25:-.
16/11 1980 Sång och musik i höstkväll i Lungsunds kyrka.
16/12 1980 Sång och musik i höstkväll i Karlskoga kyrka.
25/1 1981 Konsert i Brogårdsskolan i Kristinehamn.
4/4 1981 Musikfest tillsammans med Konsertföreningens orkester, Bofors Musikkår, Ungdomssymfonikerna, Ceciliakören, Karlskoga kyrkokör, Sångargillet, Missionskyrkans kör, Musikskolans flickkör, Söderkyrkans kör och Öjebykören i Bergslagshallen och på restaurang Viktoria.
25 - 25/9 1981 Körinternat på Kävesta folkhögskola.
28/11 1981 Kören får Karlskogas kommuns kulturstipendium.
14 - 15/11 1981 Karlskoga Symfoniorkester, Längbro kyrkokör och Karlskoga Kammarkör framför Mozarts Requiem i Karlskoga kyrka och Olaus Petrikyrkan i Örebro.
11 - 12/9 1982 Körinternat på Loka Brunn.
26/9 1982 Kammarkören, Gunnar André och hans jazzgrupp gör Jazz i folkton.
oktober 1982 Vicedirigenten Torsten Hedlund tar över som dirigent när Torsten Axelsson flyttar till Stockholm.
5/12 1982 Kyrkokonsert i Karlskoga kyrka tillsammans med Karlskoga symfoniorkester med bl a Rosenbergs Den heliga natten. Gästdirigent var Ingemar Berg från Örebro.
19/12 1982 Konsert i Lungsunds kyrka.
23/4 1983 Konsert i Ekenbergskyrkan i Solna.
24/4 1983 Konsert i Liljevalchs konsthallar tillsammans med pianisten Guna Kurmis.
27/9 1983 Liljevachskonserten upprepas i Musikskolans aula.
17/12 1983 Konsert i Lungsunds kyrka.
4/3 1984 Konsert i Bjurtjärns kyrka.
26/5 1984 Medverkade i STIM-lördan.
20/12 1984 Direktsänt regionalradioprogram.
21/4 1985 Konsertföreningens orkester och 7 sammanslagna körer gör med G Faurés Requiem.
22/9 1985 Konsert Kammarkören sjunger svenskt med Håkan Sund och Margareta Jonth; avskedskonsert för Torsten Axelsson.
8 - 9/2 1986 Körläger på Klotens lägerskola.
26/4 1986 Framförande av H Hallenbergs Jubileumskantat i Karlskoga kyrka.
2/6 1986 Konsert i Loka brunn.
6 - 8/3 1986 Jone Himmelsfärd i Karlskoga kyrka (fyra föreställningar!) Författare: Lars Andersson Musik: Holger Hallenberg.
5/12 1986 Sjöng på Hotel Alfred Nobel vid kommunens klockutdelning.
6/12 1986 Adventsmusik i Karlbergskyrkan.
25 - 26/4 1987 Gästade Sunne och hotell Selma Lagerlöv. Sjöng på kvällen i matsalen och på söndagen i Sunne kyrka.
31/10 1987 Konsert tillsammans med Sangkoret Harpen från Fredriksstad och Öjebokören.
5/12 1987 Rosenbergs Den heliga natten tillsammans med Trivselkören och karlskoga Symfoniorkester.
12/6 1987 Sång i Bjurtjärns församlingshus.
10/1 1988 Sånggudstjänst i Österledskyrkan.
4 - 5/6 1988 Kören hedersgäst på sångstämma i Fredrikstad med bortåt 2000 sångare och musikanter. Deltog i Mattinekonsert kl 12.00 och Kyrkokonsert kl 14.00 samt lyssnade på Harpens Festkonsert kl 16.30.
mars 1989 Konsert med Torsten Nilssons Te Deum tillsammans med Bofors musikkår och Scholares Sonabiles i Olaus Petri i Örebro. Repris i Vikers kyrka 5/3, i Karlskoga Kyrka 11/3 och i Askersunds landsförsamlings kyrka 12/3. Sändes i radio 1990 och 1994.
juni 1988 Inga-Lill Brogeland slutar som dirigent.
4, 5, 11 och 12/3 1989 Kyrkokonserter med Torsten Nilssons Te deum under ledning av Ingemar Berg i Olaus Petri, Vikers, Karlskoga och Askersunds landsförsamlings kyrka.
oktober 1989 Niclas Blixt inträder som körens dirigent.
8/10 1989 Jubileumskonsert med Anette Stridh och Göran Annebring som solister.
7/1 1990 Musikandakt i Söderkyrkan.
10 - 11/2 1990 Körhelg vid Kävesta folkhögskola.
1/4 1990 Konsert Körkul tillsammans med Fredrik Ingå, piano, och Lajuma.
27/11 1990 Heri Eysturlid valdes till dirigent efter Niklas Blixt.
15/12 1990 Helgmålssmusik i Österledskyrkan.
13/4 1991 Lunchkonsert på Vårsalongen.
8/12 1991 Julkonsert i Österledskyrkan.
1/2 1992 Lunchkonsert på Vårsalongen.
13/3 1991 Radioinspelning på Radio Solbringen.
13/4 1991 Sång på Konsthallen under vårsalongen.
15/6 1991 Sång i Lunedskyrkan.
augusti 1991 Heri Eysturlid startar studier i Stockholm och Torsten Axelsson kommer tillbaka som dirigent.
5/1 1992 Trettondagskonsert i Bjurtjärns kyrka.
13/5 1992 Vårkonsert Hör och häpna med Tonart och Musikskolans flöjtkvartett som gäster.
18/10 1992 CHESS in konsert i Nobelhallen, två föreställningar.
26/10 1992 CHESS in konsert i Skövde, två föreställningar.
16/11 1992 CHESS in konsert i Uddevalla.
5/12 1992 Julkonsert i Österledskyrkan med Kent Lundberg och Anna Jansson.
Våren 1993 CHESS in konsert i Jönköping och Linköping.
3/10 1993 Konsert med Johan Schinkler i Bregårdsskolan.
12/12 1993 Kammarkören och symfoniorkestern med Lena Ingels och Anders Larsson framför Lars-Erik Larsson En vintersaga och Förklädd Gud.
29/4 1994 Vårkonsert Släpp Kammarkören loss - det är vår.
23/1 1994 Sjöng Förklädd Gud i P4.
13/3 1994 Konsert i fastetid med P Carell, M Thenfelt och H Gårsjö i Österledskyrkan.
24 - 25/3 1994 På turne med CHESS in konsert igen till Karlstad och Växjö.
27/4 1994 Vårkonsert i Bofors samlingshus.
26/7 1994 Sjöng vid Fridhe Saxholms begravning
4/12 1994 Julkonsert i Österledskyrkan.
18-19/2 1995 Konsertversion av Carmen med Håkan Sund tillsammans med Kristinehamns kammarkör.
10/5 1995 Vårkonsert Vårfnatt.
3/12 1995 Traditionell julkonsert i Österledskyrkan.
13/4 1996 Framträdde vid Vårsalongsvernissagen i konsthallen.
5/5 1996 Vårkonsert Vårkul.
1/6 1996 Sång vid STIM-lördan.
10/6 1996 Sjöng Kungssången för vår kung i samband med invigningen av Bofors industrimuseum.
31/8-1/9 1996 Konserter vid helgmålsbönen och Musikens hus i Leksand.
8/12 1996 Karlskoga Symfoniorkester och Karlskoga Kammarkör framför Mozarts Requiem.
4/5 1997 Vårkonsert och störst av allt är kärleken med Christer Blomgren och Pearl Street Big Band.
23/11 1996 Framträdande vid högmässa i Österledskyrkan.
8/12 1996 Nobelkonsert med bl a Mozarts Requiem tillsammans med Karlskoga Symfoniorkester och solister.
Våren 1997 Ulla-Lena Thodal tar över som dirigent.
13/4 1997 Konsert i Konsthallen med Marianne Almqvist som dirigent.
4/5 1997 Konsert i Bofors samlingshus med Kärlek som tema. Pearl Street Band medverkade.
6/6 1997 Deltog tillsammans med andra körer i nationalsdagsfirandet på torget.
26/10 1997 Konsert i Karlbergskyrkan Sjungen till harpornas ljud med Lesley Brown som pianist.
31/12 1997 Kyrkokonsert med deltagande av Sandra Karlkvist och Cecilia Peltola.
26/4 1998 Vårkonsert Vattenspeglingar.
24 - 25/10 1998 Kören medverkar vid Mozarts Trollflöjten i Boåsberget.
6/12 1998 Adventskonsert i Filipstads kyrka.
20/3 1999 Stor konsert Svenska pärlor med gästartister i Nobelhallen.
9/10 1999 Jubileumskonsert i Bregårdsskolan med jättekör med tidigare körmedlemmar och Sven Björkenstams Dixielandorkester.
9/1 2000 Musikgudstjänst i Missionskyrkan.
5-6/2 2000 Var med på framförande av Händels Messias i Karlskoga och Filipstads kyrka.
20-21/5 2000 Musik på stan och konsert i Bergmästaren.
21/5 2000 Medverkade vid gudstjänst i Baptistkyrkan med John Sandberg som organist
28/8 2000 Musik på stan.
12/11 2000 Kyrkokonsert Hoppets bro tillsammans med Pro Musica från Västerås.
Dec 2000 Julvisor på stan på söndagarna under julskyltningen.
2/1 2001 En egen konsert under Midvinterfestivalen i Folkets hus i Karlskoga.
17/2 2001 Läderlappen tillsammans med Håkan Sund, 7 solister och Karlskoga Symfoniorkester.
24/3 2001 Körkonsert tillsammans med Pro Musika i Västerås, Frälsningsarmén.
28-29/4 2001 Livets Labyrinter tillsammans med andra körer i Ålborg vid Sanctus 25-årsjubileum.
6/6 2001 Vid firandet av Nationaldagen i Ekmansdalen medverkade vi med ett eget program.
22/5 2001 Sång i samband med Salvias klädvisning på Boforsmässen.
8/12 2001 Julshow i Bredgårdsskolan tillsammans med en mängd andra körer och orkestrar.
Dec 2001 Ett antal framträdanden under julskyltningen på Marieberg köpcentrum.
14/4 2002 Konsert i Missionskyrkan Varken Rock eller Barock tillsammans med Jonas Lyddby på piano och orgel.
17/11 2002 Framförde Faures Requiem och andra stycken i Karlskoga kyrka tillsammans med Cantores Catalli och instrumentalister.
Dec 2002 Ett antal framträdanden under julskyltningen i Karlskoga och på Marieberg köpcentrum.
7/12 2002 Medverkade i Vi förbereder julen i Bregårdsskolans aula.
6/1 2003 Christmas Carols vid en mässa i Österledskyrkan
25/3 2003 Liten konsert i konsthallen vid Åke Kindéus utställning
5/4 2003 Livets Labyrinter och egna avsnitt i Fredrikstad vid Trosvikkörens 20-årsjubileum tillsammans med ytterligare en norsk kör och Sanctus från Aalborg.
10/8 2003 Konsert i kyrkan Loka Brunn tillsammans med Per-Erik Hallin och Bjurtjärns hembygdskör
22-23/11 2003 Requiem av Mozart i Karlskoga och Filipstads kyrkor med Mats Nilsson och Karlskoga symfoniorkester.
Dec 2004 Framträdanden under julskyltningen i Karlskoga och på Marieberg köpcentrum.
13/12 2003 Konsert med Lucia i Nobelhallen.
25/4 2004 Swedish light tillsammans med Björn J:son Lindh, Ted Ström och Torbjörn Carlsson på Musikpalatset.
30/10 2004 Sång på Karlskoga stadsbibliotek.
Dec 2004 Framträdanden under julskyltningen i Karlskoga och på Marieberg köpcentrum.
2/2 2005 Sjöng Nordenvisan ur Livets labyrinter i P4.
7/5 2005 Nordisk körfestival Sång så in i norden... tillsammans med Trosvik blandede kor från Fredrikstad och en sångare från Sangtus från Ålborg.
6/6 2005 Var med i kören vid nationaldagsfirandet på Hembygdsgården.
6/8 2005 Hjälpte till med allsång tillsammans med Bosse Larsson.
9/10 2005 Sång vid firandet av Dag Hammarskjöld på Folkhögskolan.
19/10 2005 Olle Adolphson-konsert i Bregårdsskolans aula tillsammans med Karlskoga symfoniorkester, Monica Forsberg, Sten Lindgren och Bertil Eng.
Dec 2005 Julsånger under julskyltningen i Karlskoga och på Marieberg köpcentrum.
6/1 2006 Och stjärnan den brann Sånger i juletid i Karlskoga kyrka.
6/6 2006 Kören ingick i Nationaldagskören på hembygdsgården.
22/8 2006 Sjöng vid STF:s höstupptakt på Folkhögskolan.
10/9 2006 Vår konsert - kören med gästande solister och musiker plockade ur musikal, operett och opera. Solist var Anna-Karin Schäfer och ackompanjatör Nigar Dadascheva.
Sept 2006 Kristina Folker ersätter Ulla-Lena Thodal som dirigent.
1/10 2006 Jubileumskonsert på Musikpalatset med tema 40-talet.
Dec 2005 Julsånger på Marieberg köpcentrum och under julskyltningen i Karlskoga.
27/1 2007 Medverkade i välgörenhetskonsert arrangerad av Rotary.
24/3 2007 Konsert F R I Jazzinspiration på musikpalatset tillsammans med jazztrio.
6/5 2007 Musikgudstjänst i Knista kyrka.
18/9 2007 Kören underhöll i foajén på Nya folkets hus vid inledningen av Nobelveckan.
7/10 2007 Medverkade vid Musikpalatset 3 år
24/11 2007 Sjöng vid Nostalgia med Stig Gustafsson på Bregårdsskolan tillsammans med Karlskoga Symfoniorkester och gästande Pro Musica från Västerås.
2/12 2007 Sjöng på torget vid julskyltningen och 16/12 2007 på Marieberg.
13/1 2008 Musikgudstjänst i Hidinge nya kyrka.
26/4 2008 Medverkade vid En hyllning till Ted Gärdestad i Bregårdsskolan.
25/5 2008 Musik i försommarkväll i Vintrosa kyrka under ledning av Marianne Almkvist.
12/10 2008 Medverkade vid Musikpalatset 4 år.
6/12 2008 Firade att Karlskoga blivit vald till årets kulturkommun 2009 med sång på torget.
6/12 2008 Eftermiddagsmys med Kammarkören på Musikpalatset.
7/12 2008 Sjöng vid gudstjänst i Kristinehamns kyrka.
dec 2008 Sjöng julvisor på torget i Karlskoga och på Mariebergs köpcentrum.
4/4 och 5/4 2009 Medverkade i Carmina Burana i Sundstaaulan i Karlstad och Valsverket i Degerfors.
23/5 2009 Sjöng lite på torget vid Kulturlördag. Gjorde en smärre konsert för Rebeckorna på Logehuset.
6/6 2009 Nationaldagsfirande på hembygdsgården.
19/9 2009 60-årsjubileum En musikresa i tiden tillsammans med gästande Rollin' Phones på Musikpalatset.
11/10 2009 Medverkade vid Musikpalatsets årliga konsert med Sten Nilsson som konferencier.
7/11 och 8/11 2009 Sjöng med i Faurés Requiem i Karlskoga resp. Kyrkefalla kyrka.
28/11 och 29/11 2010 Sjöng julvisor på torget i Karlskoga arrangerat av Cityradion resp Karlskoga Centrumledning.
10/1 2010 Kyrkokonsert i Mullhyttan.
8-9/5 2010 Sjöng på föreningsjubileum i Konserthuset i Göteborg och vid gudstjänst i Partille kyrka.
5/6 2010 Återträff med mingel, arkivvisning, inspelad musik och film.
6/6 2010 Sjöng vid hembygdsgården på nationaldagen.
13/6 2010 Medverkade vid musikgudstjänst i Lunedskyrkan.
14/8 2010 Sjöng hos Missionskyrkan i Espenäs.
10/10 2010 Var med vid Musikpalatsets sedvanliga konsert på temat "En resa genom Värmland".
20/11 2010 Var med på Fröding 150 år tillsammans med Lena Dahlman, Symfoniorkestern och Öjebokören.
9/1 2011 Musikmässa i stora kyrkan i Karlskoga
9 och 10/4 2011 Framförde Mozarts Requiem i Karlskoga och Kyrkefalla kyrkor tillsammans med Karlskoga Symfoniorkester, Chorus Cantilli och Kyrkefalla Kyrkokör.
22/5 2011 Musikgudstjänst i Knista kyrka.
6/6 2011 Sjöng vid nationaldagsfirandet på hembygdsgården.
12/6 2011 Kvällskonsert i Lunedskyrkan.
3/9 2011 Sjöng några visor vid Kulturördag.
9/10 2011 Medverkade i The armed man i Karlskoga kyrka tillsammans med kyrkokörer från Karlskoga och Knista och Karlskoga Symfoniorkester.
16/10 2011 Medverkade vid Det bästa vi gjort, Musikpalatsests årliga evenemang.
3/12 2011 JULKONSERT i Missionskyrkan.
17-18/3 2012 Händels Messias tillsammans med flera körer, solister och Karlskoga SymfoniOrkester på konserthuset i Örebro och på Bregårdsskolan i Karlskoga.
21/3 2012 Sjöng för Frimurarna på deras högtidsdag.
21/4 2012 Konsert på Konsthallen.
6/6 2012 Sjöng fyra visor vid nationaldagsfirandet på hembygdsgården.
8/9 2012 Sjöng på torget vid Kulturlördagen.
14/10 2012 Deltog i den årliga konserten Pärlor på en lång rad i Musikpalatset.
8/12 2012 Advents- och julkonsert Guds son är född i Rävåskyrkan
20/3 2013 Sjöng för Frimurarna på deras högtidsdag.
28/4 2013 Framträdde i Konsthallen tillsammans med två dansande par ur Bygdegillet.
25 - 25/5 2013 Körresa till Mora och Orsa med sång vid Zornmuséet och i Orsa kyrka.
6/6 2013 Sång på Hembygdsgården
6/10 2013 Deltog i den årliga konserten i Musikpalatset.
30/10 2013 Sång på biblioteket vid FN:s vattendag.
10/11 2013 Julvisor på julmarknaden i Lunedet.
8/12 2013 Jul i jazzton i Rävåskyrkan tillsammans med Åsa Bergfalk, Jonas Folker och Magnus Sjökvist.
26/3 2014 Sjöng för Frimurarna på deras högtidsdag.
4/4 2014 Konsert som berättar historien om Monica Z på Musikpalatset tillsammans med Magdalena Eriksson och Christer Blomberg.
6/6 2014 Sjöng fyra visor vid nationaldagsfirandet på hembygdsgården.
8/6 2014 Konsert med andakt tillsammans med cello och altfiol i Lunedskyrkan.
12/9 2014 Medverkade i Musikpalatsets jubileumskonsert.
9/12 2014 Julefröjd i Rävåskyrkan med Sohelia Fors som gäst.
16/12 2014 Framträdde vid Frimurarnas julsammankomst.
2/4 2015 Sjöng Bachkoraler ur Matteuspassionen i Söderkyrkan.
18/4 och 19/4 2015 Sjöng Mendelsons oratorium Elia i Nikolaikyrkan i Örebro resp stora kyrkan i Karlskoga tillsammans med tre Örebrokörer och Karlskoga symfoniorkester.
6/6 2015 Sång vid nationaldagsfirandet på hembygdsgården.
13/6 2015 Liten konsert med tema Vatten i konsthallen.
14/6 2015 Kyrkokonsert i Lunedskyrkan.
11/10 2015 Deltog i Allsångskonsert på Musikpalatset.
8/11 2015 Kyrkokonsert i Söderkyrkan.
29/11 2015 Adventskonsert tillsammans med Karlskoga Symfoniorkester i Rävåskyrkan.
24/3 2016 Sjöng Bachkoraler ur Matteuspassionen i Söderkyrkan.
30/3 2016 Sjöng för Frimurarna på deras högtidsdag.
14/5 2016 Konsert i Lunedskyrkan tillsammans med barnkör
5/6 2016 Earth Choir, ett körprogram med jordens klimat som tema, i Lunedskyrkan.
6/6 2016 Sjöng fyra visor vid nationaldagsfirandet på hembygdsgården.
30/10 2016 Konsert i karlskoga kyrka, ånyo med tema jordens klimat.
6/11 2016 Medverkade i Musikpalatsets Öppet hus.
3 o 4/12 2016 Sjöng och i Bachs Juloratorium i Immanuelskyrkan i Jönköping resp Karlskoga kyrka tillsammans med Jönköpings kammarkör och Karlskoga symfoniorkester.
22/3 2017 Sjöng för Frimurarna på deras högtidsdag.
8/4 2017 Liten konsert på Konsthallen.
13/4 2017 Medverkade vid gudstjänst i Söderkyrkan.
14/5 2017 Sjöng tillsammans med flera barnkörer i stora kyrkan.
6/6 2017 Sång vid nationaldagsfirandet på hembygdsgården.
11/6 2017 Konsert i Lunedskyrkan med titeln I försommartid.
1 o 2/9 2017 Körhelg i Tivedstotp.
29/10 2017 Delar av kören framträdde på Odd Fellows Minnesstund.
19/11 2017 Kören medverkade i uppsättningen av Sunrise Mass av Ola Gjeilo i Karlskoga kyrka tillsammans med Blandade röster, Chorus Catilli, Sonuskören samt stråkensemble från Kulturskolan.
21/3 2018 Körsång på Frimurarlogen.
29/3 2018 Kören sjöng delar ur Matteuspassionen på skärtorsdagsmässan i Söderkyrkan.
5/5 2018 Kören uppträdde i Karlskoga konsthall.